Deconstructing Harry

Deconstructing Harry filmrutaDeconstructing Harry eller Harry bit för bit som den svenska titeln lyder är en komedi i typisk stil från Woody Allen. Själva storyn är dock bestående av fragment – eller dekonstruerad om man så vill. Huvudpersonen Harry Block (Allen) är en författare och hans berättelser utspelar sig som ytterligare skikt i filmen. Dessa är ofta kortare berättelser och av allt att döma ofärdiga manuskript som Allen här fogar samman i en brokig blandning.

Tillvägagångssättet är inte helt olikt Mighty Aphrodite som Allen gjorde två år innan. Även där fanns en metanivå.

Flera av Woody Allens filmer har självbiografiska inslag och Deconstructing Harry äger definitivt paralleller till upphovsmannens verkliga liv. Filmen tillkom dessutom i en period då Allens liv troligen var mer turbulent än någonsin efter skilsmässa med Mia Farrow, vårdnadstvist och framför allt anklagelser om sexuella övergrepp. Det är inte svårt att även läsa in en del av dessa händelser i filmen även om själva gestaltningen har omdanats en del.

Deconstructing Harry har sina lysande stunder, till exempel i den filmiska gestaltningen av att ”vara ur fokus”. Dialogen är dock inte lika vass och underhållande som Allen kan vara i sina bästa stunder och det blir några för många – och för långa – hysteriska gräl i stället för dialog som biter genom sin spiritualitet.

Skådespelarlistan är emellertid imponerande värre: Elisabeth Shue, Billy Crystal, Demi Moore, Tobey Maguire och Julia Louis-Dreyfus är några som medverkar.

Filmens betyg: ★★★★★★☆☆☆☆

Recension av Oskar Strandberg