Girl with Green Eyes

Girl with Green Eyes filmrutaRita Tushinghams uttrycksfulla ansikte har i flera filmer avspeglat känslorna hos någon vars liv saknar munterhet i en tämligen modstulen väntan på en omkastning i tillvaron. I Girl with Green Eyes från 1964 kommer denna omkastning i mötet med en äldre man.

Deras åldersskillnad till trots är de på det intellektuella planet tämligen samhöriga, men den äldre mannen tycks inte vara alltför entusiastisk inför påbörjandet av ett nytt förhållande då separationen med exfrun tycks ha gett honom en något desillusionerad syn på varaktigheten i kärleksrelationer. Det tycks ändå finnas ett ömsesidigt behov av närhet de båda emellan.

Det finns många filmer som kretsar kring mötet mellan en yngre kvinna och en äldre man. I de allra flesta sker det mot slutet ett ”iordningställande”, det vill säga den unga kvinnan kommer på ”bättre tankar” och hittar en mer kongenial partner. I Girl with Green Eyes vars manus är skrivet av Edna O’Brien finns inte denna räddhågsenhet.

Exekutiv producent är Tony Richardson och även om Desmond Davis står för regi är stilen i hög utsträckning påminnande om Richardsons.

Filmens betyg: ★★★★★★★★☆☆

Recension: Oskar Strandberg