Promised Land

Promised Land filmrutaProduktionen av naturgas har accelererat i USA under senare år. Naturgas är ett betydligt bättre energialternativ än kol eller olja ur miljösynpunkt, men problemet är att borrandet i jorden för att komma åt gasen är högst riskabelt ur samma synpunkt. Särskilt den metod som kallas ”fracking” då naturgas utvinns ur skiffer djupt ner i jorden.

I Promised Land anländer Steve (Matt Damon) och Sue (Frances McDormand) till en liten ort i USA, dem representerar ett företag som vill köpa rättigheterna för att få borra på ortsinvånarnas mark. Det kanske inte låter som ett sexigt ämne för en film, men alla filmer kan heller inte handla om utomjordingar som kommer upp ur havet och liknar dinosaurier.

En påläst professor på orten opponerar sig mot planerna och det ser ut att väga jämnt ifall Steve och Sue får sin vilja fram. Då dyker dessutom en miljöaktivist upp som förtäljer om ett mardrömsscenario som inträffade vid en tidigare borrning efter naturgas. Ortens invånare tar till sig detta och saken tycks därefter vara avgjord, när en överraskande vändning så inträffar.

Promised Land som är regisserad av Gus Van Sant ska ha en eloge för att den tar upp ett viktigt dagsaktuellt ämne – förhoppningsvis ser en del landägare i USA denna film. Det som drar ner betyget är att historien är väl tillrättalagd och kanske inte trovärdig i varje skede. Temat kring förmågan att kunna undgå att förblindas av pengar engagerar trots allt tillsammans med goda prestationer från flera av skådespelarna.

Promised Land har dessutom en del likheter med filmen Local Hero – en titel som för övrigt passat ännu bättre på den film som här recenseras – från 1983 där ett oljeföretag skickar en man till Skottland för att förhandla med befolkningen. Filmerna har dock olika inriktningar.

Filmens betyg: ★★★★★★☆☆☆☆

Recension av Oskar Strandberg