Regissörer

Sida om regissörer. Nedan finner du en lista med kända regissörer, klicka på en länk för kort fakta om regissören och ett urval av dennes filmer.

>>> Alla regissörer

Regissörens status inom film

I begynnelsen av filmen var regissören inte alls särskilt uppmärksammad utan det var framför allt skådespelarna och producenten som stod i fokus. Under åren har regissörens roll successivt blivit mer känd med ökad status på köpet.

Ett viktigt skede i denna utveckling var 1950-talets auteurteori som implicerade att en film reflekterade regissörens personliga vision. Därefter har regissören betraktats som filmverkets kreative ledare. Auteur har sedan dess mer allmänt varit en term för en regissör med omfattande del i filmens manus, regi och stil.

Bland stora regissörer genom historien finns många som anses just för auteurer. Charlie Chaplin och Orson Welles var både regissörer och skådespelare i flera av sina filmer. Andra stora och kända regissörer i filmhistorien är Federico Fellini, Ingmar Bergman, Billy Wilder och Akira Kurosawa.

Är synen på regissörens betydelse för filmen överdriven? Regissören likställs ibland som filmens självklara upphovsman och övriga medarbetare och medverkande glöms oförtjänt bort. Skådespelare får i regel en framskjuten position, men det är också viktigt att tänka på betydelsen av till exempel och klippning, manus och rollbesättning. Förutom att uppmärksamma namnet på skådespelarna och det som följer ”Directed by” borde filmpubliken även uppmärksamma annat i för- och eftertexterna, sådant som ”Editor” (klippare), ”Screenplay by” (filmmanus) och ”Casting by” (rollbesättning).

Vad gör en filmregissör?

En person som regisserar film är en ledare under filminspelningen. Denne instruerar skådespelare, överväger kamerapositioner och har även inflytande på ljud och foto. Regissören är i sin tur underordnad producenten och filmbolaget i form av bland annat finansiella aspekter.