Sahara

Sahara filmrutaEn bit från epicentrum under andra världskriget fanns en front belägen i norra Afrika. I filmen Sahara möter vi Humphrey Bogart i rollen som amerikansk kapten som leder en reducerad amerikansk styrka vilka förenar sig med några britter. Dessa stöter på en vattenkälla och försöker i filmen hålla stånd mot en numerärt överlägsen styrka av tyskar.

I filmen visas bara ett mindre utsnitt av ett mycket större krig, fast med poängen att även kontrollen över en vattenkälla i öken är en detalj bland andra som i det stora hela är av vikt för krigets utgång.

Sahara som regisserats av Zoltán Korda är daterad 1943 och som många andra krigsfilmer gjorda under krigstid är det en patriotisk sådan (precis som i Casablanca som Bogart medverkade i året innan handlar det dock mer om ett ställningstagande än om propaganda). Det även finns en tydlig skiljelinje mellan italienare och tyskar. Här är den tyske soldaten en välvillig kämpe för sin nazistiska övertygelse medan den italienske dito snarast är förledd av Mussolini.

Filmen har tydliga hjältar, men det är baserat på deras moral snarare än överlägsen stridsförmåga och Sahara vinner mycket på dess enkla, fast väl genomförda realism. Det är spänning koncentrerat kring en avgränsad episod. En bredare historia över striderna i norra Afrika under andra världskriget skulle gestaltas i den biografiska Patton (1970), som är ett annat filmtips. Nämnas bör också att Sahara har lånat mycket av sin handling från den ryska krigsfilmen Trinadtsat (1937) som utspelas i ökenlanskapen i centrala Asien.

Filmens betyg: ★★★★★★★★☆☆