The Birds

The Birds filmrutaÄven om The Birds (svensk titel: Fåglarna) knappast kan räknas till Alfred Hitchcocks stora mästerverk lyckades han även denna gång skapa skräckfyllda scener som fastnar i minnet.

Melanie Daniels (Tippi Hedren) möter advokaten Mitch Brenner (Rod Taylor) i en djuraffär, lämpligt nog. Efter att Melanie sökt upp Mitch igen och gett honom två fåglar inleder de strax en relation. Medan detta sker har också ett par incidenter där fåglar betett sig ovanligt märkligt ägt rum. Att måsar kan attackera människor har några av oss säkert mindre lustiga erfarenheter av, men det beteendemönster som målas upp i The Birds misstänkliggör vidare följder.

Fåglarnas aggressivitet tilltar ju längre filmen pågår och från enstaka fåglar som attackerar eskalerar det i flockar som anfaller. Fåglarnas beteende kan i slutändan liknas vid ett slags terror, vilket knappast innefattas av de trovärdighetslagar som brukar gälla i Hitchcocks filmer.

Bristen på trovärdighet kan ses som en svaghet, men det har också framförts många tolkningar kring filmen där fåglarna egentligen bara är symboler för någonting annat. Bland de många tolkningarna som gjorts av The Birds finns det två som ofta framförts. Den ena teorin kretsar kring kalla kriget där fåglarna får representera en bessaning av krigshotet. Den andra teorin vilar på Freuds sexuella associationer till fåglar och Melanie attackeras för att hon här representerar modern som underkuvar sin son.

Filmens betyg: ★★★★★★☆☆☆☆