The Train

The Train filmrutaThe Train är berättelsen om ett tåg lastad med franska konstskatter i slutskedet av andra världskriget. Tågets last kan inte tillföra något till favör för de tyska trupperna, men i stället är dess värde något som kan användas i senare förhandlingar.

Konstskatten representeras av tavlor från konstnärer såsom Matisse, Degas och Picasso vilket av nazisterna betraktades som degenererad konst och vanligtvis förstördes. Översten von Waldheim (Paul Scofield) är dock fäst vid dessa tavlor och det tycks snarast som tavlornas värde vid förhandling med de allierade är en förevändning för att han ska få tillstånd att använda ett tåg för dess transport.

Labiche (Burt Lancaster) arbetar som järnvägsinspektör, men är också en del av motståndsrörelsen. Han får till uppdrag att till varje pris hindra att tåget når Tyskland utan att förstöra det.

The Train är en välsmord historia som aldrig förlorar sin spänning om än inte är trovärdig i varje skede. Det starka manuset av Franklin Coen och Frank Davis samt fin regi av John Frankenheimer gör att det går att överse med att de inblandade talar engelska.

Filmen bär också på mer än sin spänningsfyllda intrig. För varje dag de allierade dröjer måste större risker tas av motståndsrörelsen med fler egna döda som resultat. Det är många män som får sätta livet till för att bevara konstföremål de aldrig får se eller kanske inte ens kände till.

Utifrån denna synvinkel ställs också den fåordige motståndsmannen Labiche mot den tyska översten von Waldheims kultiverade förfining i kontrast. Kanske är det som von Waldheim utbrister om sin antagonist att denne inte har något begrepp om tavlornas värde, fast Labiche har en slags vägledande instinkt där inget görs för den egna vinningens skull.

Filmens betyg: ★★★★★★★★☆☆