Vredens dag

Vredens dag filmrutaVredens dag är gjord av den danske filmskaparen Carl Theodor Dreyer. Likt i en av hans senare filmer, Ordet, skildras religion och övernaturlighet. Det är här dock under andra förtecken och inslagen av övernaturlighet är i Vredens dag endast antydda.

Filmen utspelas under 1600-talet, en tid då kvinnor brändes på bål i enlighet med påstådd häxkraft och i filmens inledning anklagas en äldre kvinna för att äga mörka krafter, vilket slutar med att hon bränns på bål.

Viktigt för den fortsatta historien är det som framkommer om att prästen Absalons förra hustru skulle ha ägt liknande krafter. Absalon lever numera med dennes dotter, Anne, till maka i en platonsk relation. Fast då sonen, Martin, kommer på besök uppstår en dragningskraft mellan denne och faderns hustru.

I hustruns ögon som Absalon sett något rent och barnlikt i ser sonen i stället något djupt och mystiskt. I detta gestaltas hur kyskhet och begär kan leva sida vid sida i en person, fast vid den här tiden kunde starkt begär i stället kopplas till att känslorna var frammanade av en yttre kraft som tagit personen i besittning. När det hände att starka begär uppstod med oberäkneligt skeende till följd var det således alltid en kvinna som bar skulden.

Vredens dag är oerhört övertygande på det psykologiska planet och har en intrig som ständigt är i utveckling.

Filmens betyg: ★★★★★★★★★☆