Battle of The Bulge

Battle of the Bulge filmrutaBattle of the Bulge eller Det stora slaget på svenska är en av de filmer som hyllade de allierades insats under andra världskriget. Filmen är dock inte omåttligt patriotisk utan spänningsfylld och underhållande i första hand. Gott om namnstarka skådespelare som Henry Fonda, Telly Savalas och Robert Ryan lyfter dessutom föreställningen. För regi står Ken Annakin som även var inblandad i en annan krigsfilm av episkt mått: The Longest Day.

Battle of the Bulge utspelar sig i ett sent skede i andra världskriget då axelmakternas nederlag tycktes nära förestående. Stridsmoralen bland de tyska styrkorna var dock hög och medan de allierade tycks tro att segern redan är ett faktum överrumplas de av en kraftig framryckning bestående av en stor samling tiger tanks med tjockt pansar och stor eldkraft. De allierade kan dock till slut organisera sig för att slå tillbaka.

Det finns en del stereotypiska drag i denna episka film med speltid på nästan tre timmar. Det gäller kanske främst de högeligen uppstramade tyska soldaterna och den stridsgalne SS-officeren som leder dem och enbart tycks leva för kriget. Hans sekundant som mest av allt längtar tillbaka hem från fronten och sina två söner utgör en välfungerande motpol.

Filmens betyg: ★★★★★★☆☆☆☆