The Lady Vanishes

The Lady Vanishes filmrutaThe Lady Vanishes eller som den svenska titeln lyder En dam försvinner var den näst sista filmen Alfred Hitchcock gjorde på hemmaplan innan han förflyttade sin karriär till Hollywood.

Filmen har en ganska lång upptakt och allting tycks segla på lugnt vatten tills handlingen slutligen korresponderar med vad titeln ger löfte om. En dam försvinner således, vilket sker under svårförklarliga omständigheter, och för att tvinga publiken att ställa sig än mer frågor har huvudvittnet nyss slagit i huvudet och möjligheten att hon hallucinerat om den försvunna damens existens föreligger.

Försvinnande sker på ett tåg och med på tåget finns även två engelsmän spelade av Frank Launder och Sidney Gilliat, vilka är typiskt engelska och diskuterar helst sådant som rör sig om cricket. Dem skulle göra fler framträdanden tillsammans i snarlika roller och i Night Train to Munich (1940) dyker dem upp som resande på ett annat tåg och även där får dem trots sina försiktiga personligheter stor betydelse för dramats utgång.

The Lady Vanishes kan antagligen inte mäta sig med Hitchcocks allra främsta filmer, inte minst är den första delen något ineffektiv i sitt berättande, men den visar prov på mycket av det som var typiska ingredienser i spänningsmästarens alster.

Filmens betyg: ★★★★★★★☆☆☆