Working Girl

Working Girl filmrutaMike Nichols har en imposant oeuvre som regissör för filmer som  The Graduate (Mandomsprovet), Who’s Afraid of Virginia Woolf? och Carnal Knowledge. Det finns också några svagare prestationer. Working Girl som gjordes 1988 blev en större hit på biograferna, men är idag inte alltför ofta nämnd.

Det är dock ett filmtips och den delar några drag (kanske medvetet) med Wall Street som hade premiär året innan. I Working Girl är det dock en kvinna som försöker klättra på karriärstegen, hon är spelad av  Melanie Griffith som gör en av sina bästa rollprestationer.

Tess (Griffith) är 30 år och alltmer otålig inför att ta nästa steg i karriären. Hon får en förebild i sin nya och jämnåriga kvinnliga chef Katherine (Sigourney Weaver). Då Katherine skadar sig i en skidolycka blir det ett plötsligt, om än temporärt, karriärspång för Tess som ombes hålla ställningarna. Tess gör mer än så: hon agerar som hon var företagschef i stället för sekreterare och försöker landsätta ett stort affärsprojekt. I samma veva stöter hon på den framgångsrika Jack (Harrison Ford) och de inleder en affärs- och kärleksrelation.

Det finns ett tydligt kvinnligt perspektiv i Working Girl. En del klichéer som att de flesta män är svin, men att den kontrastrika världen också producerat ett par drömprinsar som förr eller senare dyker upp kan märkas. Fast även om Working Girl ibland rullar i djupa hjulspår väljer den också att korsa några. Till skillnad från många andra filmer där en kvinna har som ambition att göra karriär framställs det inte här som någon tillfällig nyck innan kvinnan inser sin ”egentliga”, mer familjebetonade och traditionella roll. Inte heller ”inser” hon att det är bäst att stanna kvar i sin egen klass (som var fallet i Wall Street). I detta fallet går hon hela vägen utan att lösgöra sin ambitioner.

Om Wall Street nämndes tidigare som en möjlig inspirationskälla går det även att tänka sig att den så kallade FNL-litteraturen som var stor under 1980-talet var en annan sådan. I romaner som Shirley Conrans Lace framställdes en ny syn på kvinnor, vilka inte underordnade sig sina traditionella roller i samhället utan sökte framgång på annat sätt.

Filmens betyg: ★★★★★★★☆☆☆

Recension av Oskar Strandberg