Candy

Candy filmrutaCandy är en australiensk film med Abbie Cornish som Candy och Heath Ledger som Dan. Det är ett välgjort drama, med regi av Neil Armfield, om ett ungt pars möte med tunga droger. Det som börjar med en skön kick och vacker upplevelse fortgår till ett ständigt behov.

”When you can stop you don’t want to. When you want to stop, you can’t”, säger deras vän Casper (Geoffrey Rush) som också har ett utvecklat beroende. Skildringen av droganvändandet och dess konsekvenser är gjort utan varken romantisering eller stigmatisering.

Det skildrar ett behov av att få ut något mer av tillvaron och att känna sig cool. Men avigsidan vänds snart utåt och Candy och Dan tvingas börja låna eller stjäla ihop pengar till sitt drogbruk. Snart blir även prostitution en ofrånkomlig konsekvens.

Det är en mörk historia, fast det finns ibland en mild komik som välbehövlig kontrast. När en fodringsman vid namn Philip dyker upp hos Candy och Dan för att få obetalda räkningar sammanfattar Candy det ekonomiska lägets problematik i oförblommerade ordalag: ”Listen Philip … we are junkies. I’m a hooker. He is hopeless.”

Filmen är indelad i tre delar: himmel, jord, helvete. Vilket väl sammanfattar huvudpersonernas strävan att sublimera livet, men snart tvingas leva i en sjaskig vardag som slutligen övergår till en svår kamp när idoga flyktförsök görs för att bli fri från drogerna.

Det har gjorts en del filmer på temat om unga människors droganvändning, men Candy förtjänar ändå sitt existensberättigande. Filmens styrka är dess ärlighet då den gestaltar fritt från moral och använder sig av karaktärer som aldrig blir ensidigt goda eller onda.

Filmens betyg: ★★★★★★★☆☆☆