De bestialiska

Les yeux sans visage bildtextFilmen De bestialiska (Les yeux sans visage, 1960) är en uppseendeväckande skräckfilm som spinner sin intrig kring ohyggliga experiment på människor. Det uppstår ett etiskt dilemma hos doktorns dotter som har mycket att vinna på faderns experiment då hennes ansikte är vanställt och hennes liv kan aldrig bli detsamma utan ett ”nytt” ansikte, men efter fått insikt i priset för detta börjar hennes samvete äventyra experimenten.

Spänningen trappas i sedvanlig stil upp, men upplösningen som kunde blivit en ”last minute rescue” blir i stället en mer symbolisk sådan. Doktorn går själv sitt öde till mötes när hans instängda försöksdjur och offer för experimenten efterlämnar denne ett söndertrasat ansikte.

Den svenska titeln De bestialiska är onyanserad och en direkt översättning av den franska titeln lyder ”ögonen utan ansikte”. Doktor och hans assistent är förvisso ”bestialiska” ur en given aspekt, men samtidigt handlar dem på andra grunder än pur ondska. Den förre av dåligt samvete då han orsakat olyckan som förstörde dotterns ansikte och den senare av tacksamhet mot doktorn då hon själv tidigare fått ett ”nytt” ansikte transplanterat av honom. Filmen ska för övrigt inte förväxlas med en annan fransk film, De djävulska (Les Diaboliques, 1955).

Filmen har en del starka scener, men på det stora hela är det en skräckfilm som är mer intresserad av det psykologiska än visuell chockverkan.

Filmens betyg: ★★★★★★★★☆☆