Gentleman’s Agreement

Gentleman's Agreement filmrutaGentleman’s Agreement (svensk titel: Tyst överenskommelse) är en studie i antisemitism av regissören Elia Kazan. Journalisten Philip Green, som spelas av Gregory Peck, ombeds skriva en artikel om antisemitism. Till en början finner han ingen angreppsvinkel, men så får han plötsligt en lysande idé. Han bestämmer sig för att själv låtsas vara en jude för att utröna hur hans omgivning kommer behandla honom.

Det visar sig att en judisk person på 1940-talet inte till fullo är accepterad i det amerikanska samhället och i det sociala livet finns en utbredd misstänksamhet. Philip upptäcker att antisemitismen är subtil och schatterad och uppträder ofta bland ”the good people, the nice people”.

Philips genomför sitt självpåtagna uppdrag helhjärtad och bara hans allra närmaste känner till att han egentligen inte är jude. Det medbringar en del konflikter mellan honom och Kathy som han förlovat sig med. Då hennes syster ska gifta sig vill hon för att minska eventuella friktioner att Philip tillfälligtvis ska ta av sig sin mask som jude. Philip ställs också inför moraliska dilemman då hans son börjar få höra glåpord i skolan.

Gentleman’s Agreement har ett intressant budskap och gör en originell gestaltning av det. I en välskriven dialog åskådliggörs det mångfasetterat i hur antisemitism och för den delen all slags främlingsfientlighet kan manifestera sig. Filmen uppvisar prov på hur lätt individer kan hamna i passiva roller inför en omgivning där ett misstänkliggörande av vissa slags människor pågår.

Det finns dock en del teatraliska inslag i Gentleman’s Agreement som fick Oscar för bästa film 1947 och det heta politiska stoffet får samsas med en melodramatisk inramning. Till sist önskar man att den första halvtimmen som utgör filmens exposition varit något kortare.

Filmens betyg: ★★★★★★☆☆☆☆