Hålet

Hålet filmrutaHålet (Le Trou) är en fransk thriller från 1960. Regissören Jacques Becker som vid denna tid hade många filmer bakom sig väljer här att använda amatörer som skådespelare i flera roller. Detta tilltag är bara en av flera beståndsdelar som bidrar till filmens känsla av äkthet.

Handlingen kretsar kring ett flyktförsök från ett fängelse. När en ny fånge placeras i cell 4 tvingas de som planerat flykten bestämma sig om de ska inviga denne i sina planer eller i stället skjuta upp dem.

Hålet är en film med detaljer. Det är detaljer som inte utgörs av något särskilt, men just därför att de ändå får vara med i filmen ger dem mening. Det kan vara långa oavbrutna tagningar som i sin helhet fångar en slags verklighetskänsla. Ett slående exempel är när Gaspard (Marc Michel) bjuder sina medfångar på den mat han fått i gåva och kameran sedan fortsätter följa karaktärerna trots att inget mer än en tystnad utspelar sig under att de äter.

Detta grepp är förstås inte enbart för att bidra till realism utan också för att fånga upp ytterligare nyanser av karaktärerna. Hålet är nämligen synnerligen subtil i sina karaktärsstudier. Här gestaltas gruppdynamik på ett känsligt vis som inte är alltför vanligt på film och det råder ingen tydlig indelning mellan sympatiska och osympatiska vilket leder till en avsaknad i polarisering hos de iblandade.

I fokus finns Gaspard som tycks ha hamnat i fängelse på lösa grunder och tack vare hans väluppfostrade manér har fängelsedirektören ett gott öga till honom. Men han går över till den brottsliga sidan och får i slutändan stå sitt kast.

Filmens betyg: ★★★★★★★★☆☆