In Which We Serve

In Which We Serve filmrutaUnder andra världskriget var Tyskland och Storbritannien två av de mest bittra stridande parterna. En viktig del av kriget utspelade sig i Atlanten där tyska ubåtar sänkte mängder av fartyg, både krigsfartyg och handelsfartyg. Eftersom Storbritannien är en ö var de beroende av import av råvaror via havet och kunde Tyskland sänka tillräckligt många handelsfartyg skulle de också kunna vinna kriget mot Storbritannien.

Den engelska In Which We Serve hade premiär i hemlandet 1942 då kriget fortfarande var en oviss historia och det engelska folket hade börjat inse vilka stora förluster det skulle komma att handla om. I filmen blir ett engelskt krigsfartyg sönderbombat av tyska plan och några av männen lyckas rädda sig till en livflotte. Därefter får vi stifta bekantskap med tre av de överlevande genom flashbacks.

Filmen gjordes som sagt under pågående krig och som typiskt är för krigsfilmer från denna tid finns en sida av propaganda och en vilja att höja moralen hos befolkningen bland annat genom att uppvisa hjältar från den egna sidan.

Filmen som är regisserad av Noël Coward och David Lean räknas förvisso som en klassiker, men även om hantverket är övertygande står den sig inte alltför väl idag.

Filmens betyg: ★★★★★★☆☆☆☆