Inception

Inception filmrutaInception är en komplex actionfylld historia där drömmar står i mittpunkten. I huvudrollen återfinns Leonardo DiCaprio som en expert på att implementera drömmar, så kallade ”extractions”. I en extraction är drömmen snuddande lik verkligheten, till den grad att det behövs ett speciellt totem för att efteråt säkerställa att man återvänt till verkligheten.

Drömmar används som ett slags stridsmedel inom industrispionage och det är här Cobb (DiCaprio) anlitas för att utföra ett synnerligen krävande uppdrag. Uppdraget kräver en ”Inception”, vilket är en än djupare dröm där en idé planteras i en människa utan dennes vetskap.

Verkar det rörigt och lite flummigt? Inception är en intrikat film där handlingen befinner sig på flera nivåer och faktum är att det påminner mycket om Matrix – också där möter en drömvärld den verkliga världen.

I Inception precis som i Matrix finns ett underjordiskt team som förfogar över medel att söva ner sig och transporteras till en värld som de själva i viss mån skapat. I Matrix är det dataprogram medan det i Inception rör sig om ”arkitekter” som bygger en alternativ värld som sedan manifesteras i drömmar.

Inception levererar också massor av action: biljakter och skidjakter à la James Bond och därutöver en av filmhistoriens längsta ”last minute rescue”. Frågan är dock hur mycket substans som finns mellan de fullmatade actionscenerna?

Trots allt fungerar filmen bra som verklighetsflykt och regissören Christopher Nolan bjuder dessutom på ett verkligt raffinerat puzzel. Vad som slutligen höjer filmen ovanför genresnittet är bra skådespel och hisnande specialeffekter.

Filmens betyg: ★★★★★★☆☆☆☆