JFK

JFK filmrutaMordet på den amerikanska presidenten John F. Kennedy i Dallas 1963 är ett av världshistoriens mest omtalade. Dels för att Kennedy var en av de stora amerikanska presidenterna, dels för att många betvivlat att den dömde för mordet, Lee Harvey Oswald, verkligen var den skyldige.

När Oliver Stone med JFK gör en film om mordet resulterar det i en konspiratorisk historia där Jim Garrison, den allmänna åklagaren i New Orleans, som några år efter mordet gjorde en förundersökning står i fokus. Garrison var en verklig person som här porträtteras av Kevin Costner.

Costners insats ger blandade intryck. Han gestaltar väl Garrisons hängivenhet, men pendlar ibland mellan känslolägen alltför utstuderat. Vid sidan av Costner finns en uppsjö av namnstarka skådespelare: Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Joe Pesci, Jack Lemmon, Kevin Bacon och Donald Sutherland med flera.

Under cirka tre timmar får vi följa hur Garrison och hans team penetrerar varje aspekt av mordet och börjar finna tecken på en sammansvärjning. Alltmer tycks tyda på att Oswald inte själv kunde utfört mordet, men vilka var det då som utförde det och varför? I filmen utpekas politiska orsaker som i förlängningen handlade om ekonomiska intressen kopplat till krigsindustrin.

Det är ett fascinerande historiskt drama som JKF bjuder på. Filmen framkallar även en kuslig stämning inte minst genom användandet av autentiska filmklipp från mordet. Precis som i filmen The Parallax View finns det något illavarslande kring tanken på att en hemlig grupp personer med mycket makt och stora resurser kan avgöra historiens utveckling och undanröja allt och alla som utgör ett hot mot deras mål.

Som film har JFK trots allt en del svagheter. Bland annat Costners spel och samspelet med hans närmaste medarbetare saknar det mesta av udd och en del dynamik.

Bortsett från en del faktiska felaktigheter kring fallet finns också många så kallade ”goofs”. Det senare är knappast något som jag personligen brukar lägga märke till, men åtminstone i scenen där David Ferries (Pesci) peruk aldrig sitter på samma plats blir det väldigt påtagligt och stör filmupplevelsen.

Filmens betyg: ★★★★★★☆☆☆☆