Meantime

Meantime filmrutaMike Leigh ligger bakom manus och regi till Meantime (1983) som är karaktäristisk för dennes tidiga filmer. Vi befinner oss i en nedgången Londonförort där en dysfunktionell familj bestående av modern Mavis och fadern Frank lever med sina två äldre söner Mark och Colin. Colin är filmens egentliga huvudperson även om det som så ofta är svårt att urskilja en egentlig huvudperson i Leighs berättelser.

Båda sönerna och även fadern är arbetslösa och driver omkring där en återkommande hållplats på den planlösa färden är den lokala puben. Den gästas också av Coxy som är ett skinhead med en del aggressiva sidor. Vid sidan om dessa introduceras även Barbara som lever i en finare del av staden, men i ett till synes andefattigt äktenskap.

Colin är en blyg person som ibland kan tas för efterbliven. Hans problem att uttrycka sig och en bror vars beskyddande sidor tenderar att bli dominerande gör att han aldrig tycks framhålla sin egentliga vilja och när han väl får upp ett sikte i tillvaron missar han målet. Colins öde är gripande i en film som tar tid på sig och först når sin utveckling mot slutet.

Meantime är också intressant då Colin spelas av Tim Roth och Coxy av Gary Oldman, två blivande stjärnskådisar som båda gör några av sina första filmroller.

Filmens betyg: ★★★★★★★★☆☆

Recension av Oskar Strandberg