The Deer Hunter

The Deer Hunter filmrutaThe Deer Hunter från 1978 är en säregen film som behandlar krigets fasor samt mänsklig vänskap och gruppdynamik. Den utmärker sig också av skådespelarprestationer på hög nivå från bland annat Robert de Niro, Christopher Walken och John Savage.

Michael (de Niro), Rick (Walken) och Steven (Savage) inkallas till Vietnamkriget. Innan de reser stiftas bekantskap med dessa tre och deras omgivning på i en liten ort i Pennsylvania, vilket sker i en lång expositionsfas. Olika miljöer visar upp deras vänskapsband och karaktärerna utformas omsorgsfullt under ett bröllop och en hjortjakt.

I en lysande övergång förflyttas vi sedan direkt till skådeplatsen för kriget i Vietnam. De tre blir fångar hos Viet Cong och tvingas spela rysk roulette mot varandra. Några av scenerna från filmen är också högst obehagliga på grund av sin råhet.

Efter en episod i krigets Vietnamn återgår filmen till att skildra hemkomsten av män som blivit inte minst psykiskt flådda av upplevelserna från krigets inferno. The Deer Hunter som regisserades av Michael Cimino hade premiär samma år som Coming Home, en annan film som också ger en nära bild av hur psykiskt vanställda de innan så tappra männen kunde vara när de återvände från kriget.

The Deer Hunter har kritiserats för att inte vara historisk korrekt – rysk roulette ska inte ha varit ett inslag i kriget så som det uppvisas i filmen. Sedan kan förstås trovärdigheten ifrågasättas beträffande hur många gånger en person kan överleva denna dödslek.

Men bortsett från detta är The Deer Hunter en bitvis mästerlig film och uppvisar en av de brutalaste och mörkaste skildringarna av Vietnamkriget och dess efterdyningar.

Filmens betyg: ★★★★★★★★☆☆

The Deer Hunter är med på Topplista över bästa krigsfilmer.