The Parallax View

The Parallax View filmrutaThe Parallax View (svensk titel: Det sista vittnet) är en politisk thriller som ger en illavarslande bild av det amerikanska samhället.

En senator skjuts med två skott i Seattle. Tre år senare dyker Lee Carter upp hos journalisten Joe Frady (spelad av Warren Beatty), hon är TV-reporter och var på plats när mordet skedde. Hon avslöjar att anmärkningsvärt många vittnen till mordet har dött och misstänker att de blivit berövade livet. Skärrad konstaterar hon sina farhågor om att hon själv nu står på tur.

Joe betvivlar att dödsfallen är något annat än tillfälligheter, men när han strax därefter nås av nyheten om att Lee avlidit börjar han själv misstänka att några ligger bakom dödsfallen. Han dras in i en komplicerad härva och stöter på ett företag, Parallax Corporation, som tycks leta efter antisociala individer som kan värvas för att bli yrkesmördare.

Vad som berättas i The Parallax View har flera paralleller till mordet på John F. Kennedy och filmen spelades in precis efter att Watergate-skandalen utspelat sig. Samma år kom Avlyssningen (The Conversation) av Francis Ford Coppola och två år senare All the President’s Men av Alan J Pakula som också regisserat The Parallax View. Båda dessa filmer behandlar komplotter som staten själv är inblandad i.

The Parallax View uppvisar ett samhälle där grymma saker sker bakom ridån och scenen i filmens inledning där tillkännagivandet görs av mordet är framställt med symbolik som för tankarna till ett totalitärt system. En smått skrämmande röst uttalar orden: ”This is an announcement gentlemen, there will be no questions.”

Filmen har en spännande och intressant inramning, men den har sina svagheter. Joes förmåga att ständigt hamna i handlingarnas centrum är väl osannolik och en biljakt som tycks hämtad ur Nu blåser vi snuten gör att filmen ibland inte övertygar.

Filmens betyg: ★★★★★★☆☆☆☆