The Way Ahead

The Way Ahead filmrutaKrigsfilmen som på allvar etablerades som en genre vid tiden för första världskriget var en av de tongivande genrerna under andra världskriget och ofta handlade det patriotiska filmer. I Storbritannien gjordes filmer som Waterloo Bridge, In Which We Serve och The Way Ahead vilka hade premier 1940-1944 och i samtliga dessa fanns en patriotisk anda som skulle öka moralen hos befolkningen och stridsandan hos de män som kunde tänkas ingå i mobiliseringen.

The Way Ahead med regi av Carol Reed har bland annat David Niven i rollistan och skildrar ett antal män som inkallas till infanteriet. Till en början kommer de på dålig fot med sina överordnade och visar en avog inställning mot en medverkan i armén.

Men detta är ingen antikrigsfilm och med tiden inser de vikten av att kämpa för sitt land och bli en del av den stora insats som görs för att bekämpa axelmakterna. När filmen spelades in pågick ännu kriget och den osäkra utgången i filmen och för Storbritannien återspeglas i faktumet att ”The End” har ersatts av ”The Beginning”.

Filmens betyg: ★★★★★★☆☆☆☆

Recension: Oskar Strandberg