The Wild Bunch

The Wild Bunch filmrutaFem år efter Ride the High Country regisserar Sam Peckinpah ännu ett mästerverk i westerngenren med The Wild Bunch (Det vilda gänget, 1969). Precis som i den tidigare filmen finns två åldrade män i huvudrollen som vet att dem passerat sin toppform, men i jakt efter pengar ser de sig nödsakade att ge sig i kast med riskfyllda arbeten.

Frånsett denna likhet är filmen The Wild Bunch ett steg i en ny riktning för Peckinpah. Filmtekniskt använder han sig nu av scener i slowmotion och blixtsnabba klipp med skiftande vinklar. Dessutom används musik ibland i stället för dialog och får ensamt uttrycka stämningslägen (något han skulle göra i än högre utsträckning i Pat Garrett and Billy the Kid några år senare).

Högst påtagligt är också hur mycket våld Peckinpah infogar i The Wild Bunch jämfört med Ride the High Country. Peckinpah lyckades möjligen toppa detta två år senare i Straw Dogs.

Filmens final är ett våldsamt inferno, som likväl är mästerligt koreograferat och fastän utdragna skjutscener i filmhistorien är legio är det få som överträffar denna.

Filmens betyg: ★★★★★★★★★☆

Recension av Oskar Strandberg

The Wild Bunch är med på Topplista över bästa western filmer.