Veronikas dubbelliv

Veronikas dubbelliv filmrutaVeronikas dubbelliv (originaltitel: La double vie de Véronique) är en film av den polske filmmakaren Krzysztof Kieslowski.

Detta är en enigmatisk och mycket vacker film. I fokus finns Veronika och Véronique som båda spelas av Irène Jacob. Dem är också helt lika både i utseende och i känsloliv. Strax efter Veronika som bor i Polen faller ihop och dör under ett sångframträdande bestämmer sig Véronique som lever i Paris att avbryta sin sångutbildning utan att ange några direkta skäl.

Veronikas dubbelliv är en långsam film där dialogen är mycket sparsam och förklaringarna till filmens skeenden uppenbarar sig ofta i form av tecken. Irène Jacob gör en fin insats som en ung kvinna som kontrasteras av det barnsliga och det melankoliska. Samtidigt är det lätt att störa sig på hennes karaktär som alltför perfekt.

Kieslowski har lyckats i nästan varje scen att demonstrera sin visuella begåvning, fast filmen saknar trots sin gåtfulla inramning ett djup och likaså har den en del pretentiösa sidor. Regissören skulle efter detta verk fortsätta med sin berömda trilogi: Den röda filmen (1994), Den vita filmen (1994) och Frihet – den blå filmen (1993) som också blev hans sista filmer.

Filmens betyg: ★★★★★★☆☆☆☆