Play It Again, Sam

Play It Again, Sam filmrutaFilmens titel är en replik som förknippas med filmklassikern Casablanca även om ”Play It Again, Sam” aldrig sägs exakt i filmen. Förutom titeln finns en rad andra anspelningar till Casablanca i Woody Allens Play It Again, Sam, till exempel dyker Humphrey Bogart upp som en karaktär vars intonation och utseende väl liknas genom Jerry Lace.

Play It Again, Sam innehåller som andra av Allens tidiga filmer både verbala skämt och slapsticks. Särskilt scenen där huvudpersonen Allan Felix (som spelas av Woody själv) ska sammanföras med en dejt är en av Allens roligaste.

Allen Felix är kärlekskrank och sexuellt frustrerad efter att hans fru lämnat honom. Han försöker vara lika kolugn som Humphrey Bogart i möten med det andra könet, men kan allt annat än hålla nerverna i styr.

Diane Keaton spelar här för första gången mot Allen och skulle sedan göra det i bland annat Sleeper och Annie Hall.

Filmens betyg: ★★★★★★★☆☆☆

Play It Again, Sam är med på Topplista över bästa komedi filmer.