The Day the Earth Stood Still

The Day the Earth Stood Still filmrutaUnder 1950-talet var science fiction en högst gångbar genre. Många gånger var det ondsinta varelser från rymden som anföll jorden som i Invaders from Mars eller Plan 9 from Outer Space. Precis som i båda dessa filmer anländer utomjordingarna i The Day the Earth Stood Still med ett tefat, men denna gång visar sig ankomsten inte vara framdriven av onda avsikter.

The Day the Earth Stood Still är i hög grad en politisk film som mer än någonting annat ger en reflektion över tillståndet på vår egen planet. Genom att låta någon från en annan planet iaktta vår livsstil framkommer nya perspektiv.

Den man som rest till jorden har ett viktigt meddelande till jordens ledare, men den osämja som råder mellan dess nationer omöjliggör att dessa kan enas hur dem ska samlas för ett möte – detta även om hela planeten är hotad. När The Day the Earth Stood Still kom till var det aktuella hotet ett tredje världskrig, även om detta hot inte överskuggar vår vardag på samma sätt idag som då är filmen ändå aktuell genom det rådande klimathotet och inför vilket världens ledare har haft mycket svårt att enas om en lösning.

Den svenska titeln Mannen från Mars är inte helt lyckad då rymdskeppet tycks ha gjort en betydligt längre resa än så.

Filmens betyg: ★★★★★★★★☆☆

The Day the Earth Stood Still är med på Topplista över bästa science fiction filmer.